НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ 1902" 

 

 
 

Добре дошли

Народно читалище „Заря 1902” с. Вакарел е юридическо лице с нестопанска цел, създадено и регистрирано по Закона за народните читалища. Целите на Народно читалище „ Заря 1902г.” с. Вакарел са да създава и разпространява сред жителите на с. Вакарел културни ценности.

Да се изявява като информационен посредник между населението от една страна, администрацията на местно и национално ниво, бизнеса и обществени и неправителствени организации от друга.

Да осигури достъп на широка част от населението до новите информационни технологии, модерните средства на комуникация и глобалното общуване.

Да работи сред младите хора, като подпомага цялостното им изграждане като хармонично развити личности.

Виж повече...

 

Глобални библиотеки

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация.

Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното информационно общество.

Виж повече...

 

За проекта

Създаването на дигитална библиотеката Вакарел – минало, песен, вяра” с организирано местно е - съдържание е възможност да опазим, развием и популяризираме местното историческо и културно наследство и да го превърнем във фактор за сближаване и удовлетворяване на духовните потребности за утвърждаване идентичността на местната общност, и е от съществено значение за формирането на политика за опазване културно – историческото наследство на местната , а от там и на Българската култура.

Защото изворът е българското село с неповторимия си колорит, който не може да бъде пренебрегнат. Опазването на селищната история, местата на общуване, родствените връзки, културата, празничната система, занаятите, храненето, езика, художественото изпълнителско изкуство, обичаи, обреди и празненства, знания отнасящи се до природата и вселената, легенди, знания и умения, свързани с традиционните занаяти и популяризирането му в глобалната мрежа е неоспорима гаранция за запазване на българската народност и национално достойнство, средство за преодоляване на ширещия се национален нихилизъм. Ако не успеем да го направим сега други ще го направят вместо нас.

Виж повече...

Информация

 

Проектът се реализира по грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма Глоб@лни библиотеки - България".

 

Новини

 

01.03.2014г. Петата, последна галерия от творчеството на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме от днес е със снимки на жини и деца от вакарел от 40 години на 20 ти век. Цялата галерия можете да видите тук

22. 02. 2014г. Четвъртата галерия със снимки на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме е свързана с второто освещаване на манастира св. Петка на Петковден 1984г. след извършено обновяване на манастира по инициатива на ставрофорен свещеноиконом Христо Стоименов, осъществено с дарения от всички вакарелци. Цялата галерия може да видите тук

 


Продължаваме  да представяме снимки от любителя фотограф Коста Янков от м. Бальовци. Третата галерия е от снимки, предсавящи войнишкия паметник в центъра на селото, построен в памет на участниците в Балканските войни и Първата световна война. Паметникът за съжаление е разрушен в началото на 60-те години на 20 в. при регулирането на новия център, като е взето решение да бъде построен на друго място, което и до днес не е направено.Виж галерията тук 

21. 02. 2014г.  От днес в раздел архивни документи на колекция история може да видите свидетелство за завършена кандидатподофицерска школа на военновъздушните войски от Тодор Тенчев Колев от с. Вакарел от 1943г. Вижте тук

 

 

Галерия

Разгледайте цялата фотогалерия

 

Контакти

с. Вакарел 2060 площад „Освобождение“ № 1

тел.: 07143 2773
Факс: 07143 2773

e-mail: zaria1902@abv.bg

Лица за контакт: Миглена Мишева и Маноела Зафирова