НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ 1902" 

 

 
 

Особености на вакарелския говор

Когато се разглежда словесното народно творчество във Вакарелската покрайна, какъвто е случаят с публикуваните в настоящата антология текстове на народни песни, особено важно е да се направи кратка характеристика на народния говор, на който то е сътворено, и предавано за поколенията.

Характеристиката на вакарелския говор ще се опитаме да предадем според  диалектолога професор Стойко Стойков. Според неговите научни твърдения езикът във Вакарел принадлежи към ихтиманския говор, който от своя страна е от семейството на югозападните говори. Ето и няколко от неговите особености и характерни черти:

1. Гласна а вместо ъ: заб, кàшта, мàш, рàка; бас(бъз) , вàнка, дàска, кàсно, тàча (тъка), вàтак, вòсак, пèтак, сàбера, сàбуйа. Само в представката въз има случаи с гласна о вместо ъ: возвѝе, восèдне. возсонил.

 2. Гласна ъ вместо съчетание ъл, лъ след неустнена съгласна: гъ̀там, жът (жълт), съ̀ба, съ̀зи. След устнена съгласна обаче има гласна у: буà, вук, вỳна, мучѝ (мълчи), пун (пълен), пух (плъх).

 3. Липса на меки съгласни в края на думата: сол, фасỳл, òен, кон,

 4. Членна форма за мъжки род единствено число : гърбà, носà, стòла, човèка.

 5. Глаголно окончание на първо лице, единствено число, сегашно време -а: нòса (нося), òда (ходя), пèра, пѝша.

 6. Запазен стар преглас на oве след ж, ч, ш, й: нàше, кошèве, ножèве,  мòйе, твòйе.

      Във вакарелско, като преход на границата между ихтиманския и елинпелинския говор съществува и една особеност характерна за елинпелинския говор като контрахирани глаголни форми на -ая, -ея, които са минали към III спрежение: ѝграм (играя), кòпам (копая), мòтам, вèнчам (венчая), л’ỳл’ам (люлея) и от ботевградсия говор - лично местоимение за трето лице той, т’а, то, тѝа, като гломеративната падежна форма за множествено число е них, a не тех: и тòй е като нѝх, тѝа нѝх са питàле. От формата них е образувано местоименно притежателно прилагателно: нѝен, нѝйна, нѝйно, нѝйни. 

Информация

 

Проектът се реализира по грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма Глоб@лни библиотеки - България".

 

Новини

 

01.03.2014г. Петата, последна галерия от творчеството на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме от днес е със снимки на жини и деца от вакарел от 40 години на 20 ти век. Цялата галерия можете да видите тук

22. 02. 2014г. Четвъртата галерия със снимки на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме е свързана с второто освещаване на манастира св. Петка на Петковден 1984г. след извършено обновяване на манастира по инициатива на ставрофорен свещеноиконом Христо Стоименов, осъществено с дарения от всички вакарелци. Цялата галерия може да видите тук

 


Продължаваме  да представяме снимки от любителя фотограф Коста Янков от м. Бальовци. Третата галерия е от снимки, предсавящи войнишкия паметник в центъра на селото, построен в памет на участниците в Балканските войни и Първата световна война. Паметникът за съжаление е разрушен в началото на 60-те години на 20 в. при регулирането на новия център, като е взето решение да бъде построен на друго място, което и до днес не е направено.Виж галерията тук 

21. 02. 2014г.  От днес в раздел архивни документи на колекция история може да видите свидетелство за завършена кандидатподофицерска школа на военновъздушните войски от Тодор Тенчев Колев от с. Вакарел от 1943г. Вижте тук

 

 

Галерия

Разгледайте цялата фотогалерия

 

Контакти

с. Вакарел 2060 площад „Освобождение“ № 1

тел.: 07143 2773
Факс: 07143 2773

e-mail: zaria1902@abv.bg

Лица за контакт: Миглена Мишева и Маноела Зафирова