НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ 1902" 

 

 
 

Благословии

Наред с народните песни благослофиите са друга  форма на словестното народно творчество, създадено през вековете от вакарелското население. Предназначението им е чрез силата на словото да засилят магическото действие на даден обрят при различните обичай. Най – често се произнасят на домашните служби за даден светец, Коледа, на сватби и др. Основната им цел е да измолят благословение он светеца за здраве, плодородие и дълъг живот.

БЛАГОСЛОВИЯ ЗА НИКУЛДЕН

Благословия за домашна служба на Никулден. Записана през 1963 година от Василка Илиева. Слушана от Трендафил Игнатов. Произнася се на трапезата на Никулден от водача на службарите – 5-6 възрастни мъже, които по  ред посещават къщите в махалата.

      А, наздраве,

      Да ни е на помощ св. Никола днешен!

      Какво сме дочекале св. Никола  на руля и пуля, на трънка и пата, така да дочекаме и вси дни.

      Така да дочекаме свети Игната, свети Божича, свети Василилия, светаго Ивана Кръстителя, него земя и млада Бога.

      Така да дочекаме и свети Атанаса, да се обърне каде нас, светаго Тодора, светаго Лазара, свето Благовещене, свето Велико Возкресение с червено яйце и шарено перце.

      Така да дочекаме свети Георги със златни оранета, с богати курбане.

      Така да дочекаме свети Спас със зелен клас, свети Петър – по ливади купи, по ниви кръсци, по дворове купни.

      Така да дочекаме света Богородица с честита комка, да ни закриля с десна рачица, от зло на добро да ни наклони.

      Каде одим да наодим, що спечелим да кердошем, каде одим - се по сребро и злато и по бели грошове. С аспра да излезем, с илядо да се върнем.

      Помози Боже. Кръсти се а всички отговарят Амин.

      Що незнаем ние да благословим, да благословат отци и домници по църкви и манастире на литургии, се едната да бъде!

      Да са ни на помощ триста и осемнаесе отци и дванаесе апостоле, Божи угодници, че ним е рачно и патно.

      От назе молбата, от Бога дарбата, от назе момата, от Бога милост, от ангелите принос!

      Помози Боже. Кръсти се а всички отговарят Амин.

      А наздраве дружина! Пие от чашата.

      И таа втора,  за Божия спора!

      Свети Сава и държава, що държи небо и земя, та плете танка мрежа да закриля вси славянски народ, да закриля и нашего домакина. От зло да добро да го наклони!

      Каде оди да наоди, що спечели да кердоше, каде оди - се по сребро и злато и по бели грошове. С аспра да излезе, с илядо да се върне.

      И таа трета за Божия срета! Пие от чашата.

      Света Петка и Неделя, света Троица Неразделна, що не дели брат от брата, другар от другара, да не дели нашего дамакина от кукя, от жена, от деца.

      Помози Боже. Кръсти се а всички отговарят Амин.

      Да го не отдели от пърчорошки волчета, от патаножки кончета, ваклошати ягнета, пелешати ярета!

      Помози Боже. Кръсти се а всички отговарят Амин.

      И да не отдели овчара от сиво стадо, от бръзи цета, широки егреци, от бела струна – златни ведра! Що пасе да му се плоди, що кръми – да иляди!

      Помози Боже. Кръсти се а всички отговарят Амин.

      И да не отдели нашего домакина от чест, от късмет, от живот, от здраве! И да го не отдели от черни угаре, от бела ченица.

      Каде оди да наоди, що спечели да кердоше, каде оди - се по сребро и злато и по бели грошове. С аспра да излезе, с илядо да се върне.

      А наздраве дружино!

      Цъфти куке весело!

БЛАГОСЛОВИЯ ЗА АРАХАНГЕЛОВДЕН

Благословия за домашна служба на Арахангеловден. Ззаписана през 1963 година от Василка Илиева. Слушана от Атанас Костадинов Илиев. Произнася се на трапезата в навечерието на Арахангеловден  от водача на службарите – 5-6 възрастни мъже, които по  ред посещават къщите в махалата.

     Да ни е на помащ свети Арангел утрешен!

     Помози боже!

     Какво го дочекааме таа година весело и пуно сичко, догодина още по-весело!

     Помози боже!

     Таа година с чаша, догодина с возилница!

     Помози боже!

     Що се служи утре литургия по църкви и манастири, едната благословия за бъде за нашия домакин!

     Помози боже!

     Какво дочекааме свети Арангела, така да дочекаме Коледа и свети Васил със златни пръстене!

     Помози боже!

     Така да дочекаме Възкресение Христово с червено яйце!

     Помози боже!

     Така да дочекаме свети Георгия с вакли курбане!

     Помози боже!

     Така да дочекаме свети Спас ссъс зелен клас, свети Петър с кръстати кръсци!

     Помози боже!

     Така да дочекаме свети Илия с високи купни!

     Помози боже!

     Така да дочекаме света Богородица, да закрили си народ, та и нашия домакин!

     Помози боже!

     Така да дочекаме си божи угодници!

     Помози боже!

     Като пие от чаша А и таа втора за Божа опора, за свети Сава и Варвара, що дръжат небо и земя, да дръжат и нашия домакин!

     Помози боже!

     Да ни е на помощ света Горица- Зеленица!

     А наздраве!

     Да са на нашия домакин и чест и берекет!

     Помози боже!

     Като пие от чашата А таа трета за добра среща Панталеа Патника, що бие кални друми, тевни нощи.

     Помози боже!

     Да не дели орача от сиви волове, от черно оране, да не дели коняра от добри коне, от честита сермия!

     Помози боже!

     Да не дели овчара от добра дружина, от сиво стадо, от зли цета!

     Помози боже!

     Що сеем да се роди, отземи да расте, отнебо да тече!

     Помози боже!

     Що оди да се плоди!

     Помози боже!

     Що гоним да стигаме, що ни гони да оттичаме!

     Помози боже!

     За що се фанем, филизе да пущи!

     Помози боже!

     По башка да печелим, заедно да се сбираме, да ядем и пием, зло да не видим!

     Помози боже!

     Кога сме най-зле, се така да сме, на такива чесни трапези, да ядем, да пием, зло да не видим!

     Помози боже!

КОЛЕДАРСКА БЛАГОСЛОВИЯ

Коледарска благословия.Ззаписана през 1963 година от Василка Илиева. Слушана от Трендафил Игнатов. Произнася се от водача на коледарската дружина “попа” при посещението на домовете от коледарите.

     А скочи Боже, та поможе!

     Сваде пата патувааме и тука ни пат нанесе, у нашего господина, домакина. Заварииме го на ядене и пиене, на честна трапеза. Той ни се зарадва, та ни нагости, напои и ни подари кантара леба, пещера сирене и брава месо, а него Господ го подари с честити синове, по-честити щерки. Те биле през гора вещи, през поле  – бръзи. Що гониле – стигнале, що ги гонило отминало, та го гониле три дена и три нощи. Стигнале го под вита танка ела, дек се дели сребро и злато. Кому с паница, кому с лажица, а на нашего домакина, кило и половина и колесница.

     Речете си дружино Амин!

     Всички Амин!

     Попа взема специално омесен за коледарите колак и продължава

     А таа вита колачина, коя рака я е месила, доождале от девет села с врани коне, със сини седла, с шарени юзди и я карале да бъде старосветица, а тя се подгордела и се поднасила като мечка с ярост,като вълк с дебности, като лесица с итрост, като заяц с бръзост, като риба с дъбине, като орел с висине, като ихтиманци със сини навуща, като чамурлийци с калта, като чукуровци с ума, като вакарелци с друма, като кутрашенци с дрисливи волове, като поповци с гювезилъка, като семковци с усталъка, като брънковци с айдуклука, като яздирастовци с гайдарлъка, като крушевци с шарени силяфе, като полиовци с дебела сланина, като млечановци с кривоперести кола, като бальовци с шопски ментета, като селянинци с шарените баклици и нестрижени кьосемета, като ръжанци с дървени лули, като мечковци с клинатите елеци, като пановци с тепавицата, като бузяковци с шарените япунджаци, като дошевци с калето, като бръдяне с големите гугли.

     А таа тука е колака месила и се веселила, че здрава и весела каща е дочекала Божича.

     Да даде господ догодина по-весело да дочека тоа ден!

     Речете си дружино Амин!

БЛАГОСЛОВИЯ ЗА ПОКЛАДИ

Благослови за поклади.Ззаписана през 1963 година от Василка Илиева. Слушана от Трендафил Игнатов. Произнася се от домакина на вечерната трапеза на Сирни заговезни.

     Да са ни леки пости като леко перо.

     Какво дочекааме Божича и светаго Ивана, така да дочекаме Възкресение Христово.

     Дръжте се за горна рака и червено яйце

     Амин!

Информация

 

Проектът се реализира по грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма Глоб@лни библиотеки - България".

 

Новини

 

01.03.2014г. Петата, последна галерия от творчеството на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме от днес е със снимки на жини и деца от вакарел от 40 години на 20 ти век. Цялата галерия можете да видите тук

22. 02. 2014г. Четвъртата галерия със снимки на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме е свързана с второто освещаване на манастира св. Петка на Петковден 1984г. след извършено обновяване на манастира по инициатива на ставрофорен свещеноиконом Христо Стоименов, осъществено с дарения от всички вакарелци. Цялата галерия може да видите тук

 


Продължаваме  да представяме снимки от любителя фотограф Коста Янков от м. Бальовци. Третата галерия е от снимки, предсавящи войнишкия паметник в центъра на селото, построен в памет на участниците в Балканските войни и Първата световна война. Паметникът за съжаление е разрушен в началото на 60-те години на 20 в. при регулирането на новия център, като е взето решение да бъде построен на друго място, което и до днес не е направено.Виж галерията тук 

21. 02. 2014г.  От днес в раздел архивни документи на колекция история може да видите свидетелство за завършена кандидатподофицерска школа на военновъздушните войски от Тодор Тенчев Колев от с. Вакарел от 1943г. Вижте тук

 

 

Галерия

Разгледайте цялата фотогалерия

 

Контакти

с. Вакарел 2060 площад „Освобождение“ № 1

тел.: 07143 2773
Факс: 07143 2773

e-mail: zaria1902@abv.bg

Лица за контакт: Миглена Мишева и Маноела Зафирова