НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ 1902" 

 

 
 

Баяния

Баянията са определен дял от устното стихотворно народно творчество във Вакарел. Целта е произнасяните тихо, почти шепнешком слова да засилят магическото действие на различни действия, извършвани от специфични лица, баячки за изцеление на болни.

“От подлютено”

Баяне за успокоение на възпалена рана. Баячката прави китка от сламка от метла, перо от кокошка, коренче трева и празен клас, завързани с червен конец. С тази китка се обикаля възпаленото място като се изрича баянето. Текста на баянето е записан през 1963г. от Василка Илиева. Слушано от Василка Гогова.

Набеде се ..... на трън, на глог,

на змиини кости, на вучи заби,

та се рана подлюти,

навреди на......

от ядене, от пиене,

от люто, солено, кисело,

от мръсно, от жулене, от гледане.

Па седна .... да плаче,

насреща иде божа майкя,

божа майкя богородичка

па попита ......

Защо плачеш .....

...... и отговаря.

Божа, майко, богородичке,

набодох се на трън, на глог,

на змиини кости, на вучи заби

и се раната подлюти,

подлюти, навреди.

Богородичка продума

Бай си от подлютено,

с бело перо и есен клас,

и от метлата сламка,

и от тревата листото

вържи ги с червен конец,

като перо да ти олекне,

като клас да ти опразнее,

метлата да го измете,

тревата да го израсте,

на коленца да го свърже.

 

“От металкя”

Баяне за успокоение на възпалени очи. Баячката взема зърна ориз и жито, които поставя на очите на болния, след което в паничка с вода, докато се изрича баянето. Текста на баянето е записан през 1963г. от Василка Илиева. Слушано от Василка Гогова.

Металчице, уруглице,

Изматила червена кокошка

червени пилци на .....в окото.

С крила тупала – металкя отривала,

с очи мигала – металкя изривала,

с клюн рила – металкя изривала,

с нозе рила – металкя изривала.

Беж металке, низ село, воз село,

бесно куче те гони,

дек те стигне, ще те скине.

Металчице, уруглице,

Да се разпръснеш, да се разнебитиш

от окото на ....

като говеда от говедар,

като овци от овчар,

като свине от свинар,

като телци от телчар,

като свет от работа,

като свет от пазар,

като свет от събор,

като прах от тупан,

като свет от свадба.

Металчице, уруглице,

да се разпръснеш,

да се разнесеш,

какво съм нарекла.

 

 

“От почудище”

Баяне за урочасване. Баячката взема пет живи въглена, които гаси във водата като се изрича баянето. Текста на баянето е записан през 1963г. от Василка Илиева. Слушано от Василка Гогова.

Очувала майкя чудно дете, маж жена

Чудни му веждите,

Чудни му косата,

Чудни му устата,

Чудни му забите,

Чудни му ушите,

Чудни му снагата,

Чудни му дреите,

Чудни му нодзете.

Па урочаса и почудяса.

Не може да седи,

Не може да лежи,

Не може да гледа,

Не може да спи,

Не може да оди,

Не може да яде.

Па седна .... да плаче,

насреща иде божа майкя,

божа майкя богородичка

па попита ......

Защо плачеш .....

...... и отговаря.

Божа, майко, богородичке,

очува ме мама

с чудни  вежди,

с чудни  коса,

с чудни  уста,

с чудни  заби,

с чудни  уши,

с чудни  снага,

с чудни  дреи,

с чудни  нодзе.

Та урочасах и почудясах,

не мога да седа,

не мога да лежа,

не мога да гледам,

не мога да спа,

не мога да ода

не мога да ям.

Богородичка продума

Бай си от почудища,

В зелена паница

Със студена водица, с жив ваглян,

Да угаснат почудищата,

Като вагляна у водата

Да се разпръснат,

като говеда от говедар,

като овци от овчар,

като свине от свинар,

като телци от телчар,

като свет от работа,

като свет от пазар,

като свет от събор,

като прах от тупан,

като свет от свадба.

Да угаснат почудищата,

да се разпръснат, както е наречено

Урок седи на брега,

урочица под брега.

Фърли урок огняно,

урочица темяно,

та угаси урок.

Бели чели мед береа,

на бел го камик тураа.

Пукнала му се мада,

пукнала му се бозка,

пукнале му се очите

кой урочаса .....

 

 

“От страх”

Баяне за страх. Баячката взема брашно от три къщи, което по щипка поставя в паничка вода от три извора и пет живи въглена, които гаси във водата като се изрича баянето. Текста на баянето е записан през 1963г. от Василка Илиева. Слушано от Василка Гогова.

Зададе се страшен турчин,

от страшна гора.

Страшна му глава,

страшни му нодзе,

страшни му обуща,

сичко страшно по него.

Та зададе страх на ....

Не може да седи,

не може да лежи,

не може да гледа,

не може да спи,

не може да оди,

не може да яде.

Па седна .... да плаче,

насреща иде божа майкя,

божа майкя богородичка

па попита ......

Защо плачеш .....

...... и отговаря.

Божа, майко, богородичке,

Зададе се страшен турчин,

От страшна гора.

Страшна му глава,

страшни му нодзе,

страшни му обуща,

сичко страшно по него.

и ми зададе силен страх.

Богородичка му продумала

бай си от страх.

В зелена паница

със студена водица

от три места сипана.

С бело брашно

от три кащи земено.

Какво гаснат вагляните

Така да угасне страа на ....

Да се разпръсне, да се разнебити,

като говеда от говедар,

като овци от овчар,

като свине от свинар,

като телци от телчар,

като свет от работа,

като свет от пазар,

като свет от събор,

като прах от тупан,

като свет от свадба,

като що е наречено.

 

 

 

 

 

 

Информация

 

Проектът се реализира по грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма Глоб@лни библиотеки - България".

 

Новини

 

01.03.2014г. Петата, последна галерия от творчеството на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме от днес е със снимки на жини и деца от вакарел от 40 години на 20 ти век. Цялата галерия можете да видите тук

22. 02. 2014г. Четвъртата галерия със снимки на любителя фотограф Коста Янков, която Ви представяме е свързана с второто освещаване на манастира св. Петка на Петковден 1984г. след извършено обновяване на манастира по инициатива на ставрофорен свещеноиконом Христо Стоименов, осъществено с дарения от всички вакарелци. Цялата галерия може да видите тук

 


Продължаваме  да представяме снимки от любителя фотограф Коста Янков от м. Бальовци. Третата галерия е от снимки, предсавящи войнишкия паметник в центъра на селото, построен в памет на участниците в Балканските войни и Първата световна война. Паметникът за съжаление е разрушен в началото на 60-те години на 20 в. при регулирането на новия център, като е взето решение да бъде построен на друго място, което и до днес не е направено.Виж галерията тук 

21. 02. 2014г.  От днес в раздел архивни документи на колекция история може да видите свидетелство за завършена кандидатподофицерска школа на военновъздушните войски от Тодор Тенчев Колев от с. Вакарел от 1943г. Вижте тук

 

 

Галерия

Разгледайте цялата фотогалерия

 

Контакти

с. Вакарел 2060 площад „Освобождение“ № 1

тел.: 07143 2773
Факс: 07143 2773

e-mail: zaria1902@abv.bg

Лица за контакт: Миглена Мишева и Маноела Зафирова